تعدیل مثبت و تعدیل منفی چيست ؟

اگر  سود اعلامی یا eps شرکت نسبت به دوره قبلی بیشتر شده باشد اصطلاحا می گویندکه  شرکت تعدیل مثبت داده است و اگر سود اعلامی یا eps شرکت نسبت به دوره قبلی کمتر شده باشد اصطلاحا می گویند که  شرکت تعدیل منفی داده است

شرکتی که تعدیل مثبت بدهد انتظار میرود که قیمت سهام آن افزایش پیدا کند و شرکتی که تعدیل منفی بدهد انتظار میرود که قیمت سهام آن کاهش پیدا کند.

منبع : علی رضا مقیمی |مطالب آموزشي در خصوص بورس و فرابورس 2 منبع : علیرضا مقیمی |مطالب آموزشي در خصوص بورس و فرابورس 2 منبع : alirezamoghimi.birblog.ir |مطالب آموزشي در خصوص بورس و فرابورس 2 منبع : |مطالب آموزشي در خصوص بورس و فرابورس 2
برچسب ها : تعدیل ,شرکت ,منفی ,مثبت ,تعدیل منفی ,بدهد انتظار ,انتظار میرود ,قیمت سهام ,تعدیل مثبت ,بدهد انتظار میرود